lid raad van toezicht 2024

Alkmaar
WO

– met financieel-bedrijfseconomische achtergrond

Inleiding

MEE & de Wering

Stichting MEE Wering is een professionele organisatie met jarenlange ervaring op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft om zijn leven (weer) op de rails te krijgen kan bij ons terecht. Wij staan voor een samenleving waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. Met onze kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten wij ons hier met veel enthousiasme voor in. De organisatie heeft 197 medewerkers, 500 vrijwilligers en kent een budget van ongeveer 15,7 miljoen euro per jaar.

Stichting Groeimee  is een ervaren specialist in de jeugdhulp. Wij hebben als doel gemeenten en onderwijs te ondersteunen in de uitvoering van de jeugdwet en de hierbij behorende taken. Wat u van ons kunt verwachten is passie, toewijding en deskundigheid op het gebied van jeugdhulp. Binnen Stichting Groeimee staat de zorg voor de jeugdigen en hun gezinnen centraal. De organisatie heeft 94  medewerkers en kent een budget van ongeveer 7,2 miljoen euro per jaar.

Stichting OP Groei (in mei 2022 ontstaan uit Klots BV) is een jeugdzorgorganisatie die de expertises jeugdzorg en onderwijs met elkaar verbindt. We zorgen altijd dat er gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht, mogelijkheden en competenties van kind, gezin en netwerk daaromheen. Daarmee bieden we (duurzame) ondersteuning die een grotere zelfredzaamheid als resultaat heeft. Dit vergroot de weerbaarheid bij het ontstaan van nieuwe uitdagingen of problemen. De organisatie heeft 23 medewerkers en kent een budget van ongeveer 1,9 miljoen euro per jaar.

De drie stichtingen hebben dezelfde raad van toezicht, een eenhoofdige raad van bestuur en een platte organisatiestructuur.

Nieuw lid raad van toezicht

Er wordt gezocht naar een nieuw lid raad van toezicht die de portefeuille financiën en bedrijfsvoering kan vervullen en de auditcommissie kan voorzitten. Gegeven het profiel van de zittende raadsleden zoeken we een toezichthouder met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond.

Het nieuwe lid kent en begrijpt zijn/haar positie als toezichthouder. Ervaring met toezichthouden is een pre. Noodzakelijk is de wens om ook het toezichthouden verder te willen ontwikkelen. Leden van de raad van toezicht dragen de ontwikkelingen in het sociaal domein een warm hart toe. Met een raad van toezicht die een sterke betrokkenheid bij de organisatie toont en oog heeft voor de belangen van cliënten, ouders, relaties en medewerkers. Hij/zij brengt eigen ideeën in en levert door zijn/haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de raad van toezicht en de organisatie.

Voor de vacante positie gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met:

  • Een gedegen financieel-bedrijfseconomische achtergrond.
  • Wo-niveau, analytisch sterk en affiniteit met het sociale domein.
  • Integer, onafhankelijk, sensitief, met humor en zelfreflectie en voldoende beschikbaar.
  • Kennis en ervaring in (maatschappelijk) ondernemerschap, bij voorkeur in een commerciële rol.
  • Aantoonbare  ervaring als toezichthouder.

Het vermogen om zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over de besturing van MEE & de Wering en Groeimee.

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende en afwisselende functie in een professionele en dynamische organisatie.
  • Een gemaximeerde vergoeding van € 6.934,- per jaar.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: de heer J.P. (Jaap) Purmer, voorzitter remuneratiecommissie raad van toezicht: 06-53328870 of met mevrouw T.A.M. (Dorien) Graas, lid raad van toezicht: 06-30588105.

Enthousiast?

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV kunt u voor 26-04-2024 mailen naar sollicitatie@meewering.nl.

Een door de raad van toezicht ingestelde selectiecommissie zal een voorselectie maken en hiertoe in de week van 13 mei 2024 gesprekken voeren met enkele kandidaten. Een gesprek met een afvaardiging van de ondernemingsraden en de adviesraad is onderdeel van de procedure. Uiteindelijke benoeming geschiedt per 1 juli 2024 door de volledige raad van toezicht. 

Meer weten
Klik hier voor meer informatie over de raad van toezicht en de volledige profielschets.