Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Stichting MEE & de Wering en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.