Jouw privacy en rechten

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom gaan we netjes om met jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht om (een deel van de) gegevens aan te laten passen of beschermen.

Jouw persoonsgegevens 

In de wet staat beschreven hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om moeten gaan. Dit wordt de AVG genoemd, wat een afkorting is voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

De persoonlijke gegevens waar we het over hebben is alle informatie die terug te leiden is naar jou als persoon. Bijvoorbeeld je naam, adres of telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om je goed te kunnen helpen en bewaren we in jouw persoonlijke dossier. Dit dossier zijn wij verplicht te maken voor elke inwoner die een of meerdere vragen aan Mee & de Wering stelt.  

Regels om jouw privacy te beschermen 

Om jouw privacy te beschermen houden we ons aan de volgende regels:  

 • In jouw dossier bewaren we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om je goed te kunnen ondersteunen. 
 • Alles wat we in jouw dossier staat moet kloppen. 
 • Iedereen die binnen Mee & de Wering bij jouw dossier kan is verplicht om jouw gegevens geheim te houden. 
 • Soms moeten we (een deel van) jouw gegevens naar een andere organisatie sturen. Bijvoorbeeld wanneer we je ergens aanmelden of een indicatie aanvragen. Wij vragen je dan om een machtiging te tekenen zodat we jouw toestemming hebben om de gegevens te sturen. 
 • Als we jouw gegevens nodig hebben van een andere organisatie, moet je ook eerst toestemming geven. Jij geeft deze organisatie dan toestemming per mail of brief, zodat zij weten dat je dit oké vindt. 
 • Uitzondering: wanneer wij kindermishandeling, incest of huiselijk geweld vermoeden, mogen we zonder jouw toestemming jouw gegevens delen (lees hier meer over de meldcode en verwijsindex). Dit doen we bijvoorbeeld wanneer we contact opnemen met Veilig Thuis. We schrijven dan wel in jouw dossier op waarom we dit doen en zullen altijd eerst in gesprek gaan met jou. 

Volgens de wet zijn we verplicht om jouw dossier vijftien jaar te bewaren. Daarna verwijderen we al jouw gegevens.  

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten over jouw dossier: 

 • Je mag altijd jouw gegevens inzien of om een afdruk vragen. We werken met digitale dossiers. Hier kan jij een digitale kopie van krijgen  
 • Je mag jouw dossier aanvullen. Je kan bijvoorbeeld een eigen verklaring toe laten voegen, ook als onze medewerker het niet eens is met de inhoud. 
 • Je mag gegevens in jouw dossier laten aanpassen als deze niet kloppen met hoe het echt is. 
 • Je mag ervoor kiezen om (een deel van) jouw gegevens af te schermen voor bepaalde personen. Deze personen mogen jouw dossier dan niet bekijken. 
 • Je mag (een deel van) jouw persoonlijke gegevens laten verwijderen als ze niet nodig zijn voor onze hulp aan jou. We kunnen de gegevens ook anoniem maken. Het compleet verwijderen van jouw dossier kan volgens de wet pas na vijftien jaar. 
 • Uitzondering: we mogen jouw verzoek weigeren als dit de privacy van iemand anders beschadigd. 

Jouw plichten als cliënt zijn o.a.

 • Je geeft ons goede en volledige informatie, . Alleen zo kunnen we jou het beste helpen.  
 • Je praat en communiceert beleeft en met respect met ons.   
 • Als je een afspraak hebt met ons, dan kom je deze afspraak na. 
 • Lukt het je niet om bij een afspraak te komen? Dan laat je ons dat minimaal 24u van tevoren weten.  

Heb je een vraag? Of wil je iets veranderen?

Heb je vragen over hoe we met jouw gegevens omgaan of welke rechten je hebt? Dan kan je bellen of mailen naar de Functionaris Gegevensbescherming: 

Wil je jouw dossier inzien? Of wil je iets aanvullen, aanpassen, beschermen of verwijderen? Dan kan je dit per brief of mail laten weten aan de medewerker waar je contact mee hebt. We reageren binnen één maand op jouw verzoek. Als het nodig is vragen we eerst nog om jouw identiteitsbewijs te laten zien.